یک نشریه آمریکایی نیویورک‌ تایمز نوشت: اسرائیل اطلاعات مربوط به پهپاد‌هایی که گفته می‌شوند ایران به روسیه داده، در اختیار اوکراین قرار داده تا راحت‌تر با آن‌ها مقابله کند. در همین حال یکی از مشاوران وزارت دفاع اوکراین در اظهارنظری اعلام کرد: این پهپاد‌های ایرانی که به شهر‌های اوکراین حمله می‌کنند، برای اوکراین ساخته نشده‌اند. آن‌ها به عنوان یک قابلیت توده‌ای برای حمله به اسرائیل توسعه داده شدند. آن‌ها از اوکراین به عنوان یک میدان آزمایش، برای دیدن نقاط ضعف و برای تکمیل آن‌ها استفاده می‌کنند و دیر یا زود از آن‌ها علیه اسرائیل استفاده خواهند کرد.