دادستان کل کشور طی نامه‌ای به همتای سوئدی خود، خواستار رسیدگی به رفتار‌های غیرقانونی و رعایت اصول دادرسی عادلانه در مرحله تجدیدنظر پرونده «حمید نوری» شد. به گزارش ایسنا، «محمد جعفر منتظری»، در این نامه خواستار برگزاری محاکمه عادلانه و منصفانه در سوئد شده تا حمید نوری بتواند بر اساس دادرسی عادلانه و منصفانه از خود دفاع و قضات نیز بدون فشار روانی و فضاسازی‌های کاذب به اعتراض وی رسیدگی کنند.