نمایندگان مردم سنندج در مجلس گفت: اغتشاشات محکوم است اما بی‌توجهی به مطالبات کردها محکوم‌تر است.به گزارش ایسنا، سید مهدی فرشادان دیروز در تذکری شفاهی افزود: بارها از تریبون مجلس و رسانه‌ها فریاد زده‌ام که کردستان نیازمند تبعیض مثبت است و این استان بیکارترین استان کشور است و از به حاشیه راندن نخبگان و تحصیلکردگان کرد و اهل سنت در سطوح استانی و ملی انتقاد کرده‌ام.