یک نماینده مجلس گفت: شعار زن، زندگی و آزادی سر می‌دهند در صورتی که سطح آزادی بیان موجود در کشور ما به گونه‌ای است که در کشور‌های اروپایی و آمریکا وجود ندارد و سردمداران این کشور‌ها به دروغ ادعای وجود آزادی بیان می‌کنند. به گزارش فارس، اسماعیل کوثری، در گفت‌وگویی افزود:  اکنون افرادی در مقابل انقلاب اسلامی ایستاده‌اند که از کسانی حرف‌شنوی دارند که غیر از جنایت، زیاده‌خواهی و زیرپا گذاشتن حقوق بشر بلد نیستند. آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها، سردمداران عربستان که پول بسیاری صرف کرده و برخی کشور‌های اروپایی مانند انگلیس، آلمان و فرانسه نیز از این اغتشاشگران حمایت می‌کنند.