‌ رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: باید مثل دوربین‌های پلاک‌خوان ثبت تخلفات رانندگی، «دوربین‌های چهره‌نگاری تخلفات مربوط به حجاب را ثبت و کسانی را که مرتکب تخلف شده‌اند از حقوق اجتماعی محروم کنند.» موسی غضنفرآبادی، افزود: برای کسانی که در ملاعام کارهایی انجام می‌دهند و «هنجارشکنی» می‌کنند، باید رویکردمان از اقدام فیزیکی به سمت چهره‌نگاری تغییر کند. به گفته این نماینده مجلس چنانچه این امکانات و ظرفیت در اختیار نیروی انتظامی قرار داده شود، دیگر نیازی به حضور فیزیکی پلیس نیست.