فرارو نوشت: مجتبی توانگر، نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر با انتقاد از اظهارنظر‌های اخیر دبیر این ستاد، گفت: آقای صدیقی در شرایط فعلی بهترین اقدام غیرآسیب‌زا توصیه آقای هاشمی گلپایگانی به سکوت است. اگر این خویشتن‌داری برای ایشان بسیار طاقت‌فرسا و ناگوار است؛ پیشنهاد می‌کنم او از دبیری ستاد نهی از منکر برکنار شود؛ مسلما این رفتار درخشان‌ترین اقدام در دوران مدیریت جنابعالی قلمداد خواهد شد.