نماینده خمینی شهر در جلسه علنی دیروز در تذکری گفت: ما در قدیم کفتربازانی داشتیم که خیلی هم به کفتربازی علاقه داشتند؛ امروز هم عده‌ای توئیت‌باز داریم که به جای رسیدگی به امور وزارتخانه تحت امرشان، شب و روز در حال توئیت‌بازی هستند.

به گزارش ایسنا، محمدتقی نقدعلی با اشاره به توئیت اخیر ضرغامی، خطاب به رئیس‌جمهوری بیان کرد: آقای رئیس‌جمهور به این وزیر بگویید که به حوزه کاری خودش رسیدگی کند نه اینکه شب و روز مشغول توئیت‌بازی باشد آن هم توئیت‌هایی که مربوط به حوزه کاری خودش نیست.