رسانه شورای عالی امنیت ملی در واکنش به سخنرانی آتشین حسن عباسی در محکومیت حمایت سلبریتی‌ها از اعتراضات اخیر و پاسخ کریم باقری نوشت: حسن عباسی سخنگوی هیچ بخشی از حاکمیت نیست و اظهاراتش مثل اظهارات همه تریبون‌داران دیگر که موافق یا مخالف جمهوری اسلامی هستند نظرات شخصی اوست.نور نیوز، افزود: حمایت از اغتشاش و ناامنی علیه ملک و ملت به بهانه اظهارات یک فرد غیرمسئول می‌تواند غبار ناخواسته‌ای بر چهره یک قهرمان باشد.کریم باقری در پاسخ به صحبت‌های حسن عباسی گفته بود: «همه ما به خاطر رفتن افرادی مثل تو به خیابان آمدیم.»