کاردار سوئد در تهران در غیاب سفیر این کشور، دیروز به وزارت خارجه احضار شد.

به گزارش ایلنا، در این دیدار مراتب اعتراض شدید تهران به دولت سوئد در قبال تهاجم به سفارت ایران و عدم اتخاذ اقدامات تأمینی بموقع و کامل، به کاردار سوئد ابلاغ شد.همچنین در پی تعرض مشابه به سفارت ایران در بروکسل، مراتب اعتراض شدید کشورمان به وزارت امور خارجه بلژیک ابلاغ شد.