ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری دیروز خود، در پاسخ به این سوال که چرا ایران موضعی در خصوص مرگ ملکه انگلیس نشان نداده است، گفت: ایران از نظر پروتکلی متناسب با روابط دوجانبه و هم از منظر عمل متقابل در مناسبت‌های مشابه براساس عرف رایج دیپلماتیک عمل کرده است. وی افزود: مناسبات بین کشور‌ها در خلا شکل نمی‌گیرد و مبتنی بر چارچوب‌های مناسبات دوجانبه و مبتنی بر اعراف شناخته شده و نزاکت دیپلماتیک عمل کردیم و امیدوارم در دوران پیش رو شاهد ارتقای مناسبات دیپلماتیک دو کشور باشیم.