سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در کنفرانس خبری عنوان کرد که این کشور «به شدت نگران» عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز،‌ آن کلر لگندر گفت که فرانسه پیش از نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی در هفته آینده درخصوص این مسئله با شرکایش به رایزنی خواهد پرداخت. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه ادامه داد: ما از اینکه ایران از فرصت ارائه شده توسط مدیرکل برای تعامل و شفاف‌سازی درخصوص وجود مواد هسته‌ای در سایت‌های اعلام نشده، استفاده نکرده است، متاسفیم.