علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس دهم، در توئیتی نوشت: «نحوه مذاکره ما با آمریکا مایه مسخره خاص ‌و عام شده‌ است. به‌جای آنکه مستقیماً مذاکره کنیم و کار را در چند جلسه تمام کنیم، ما پاسخ خود را به اتحادیه اروپا می‌دهیم، اتحادیه به آمریکا می‌دهد، آمریکا پاسخ خود را به اتحادیه اروپا می‌دهد و اتحادیه به ایران می‌دهد و همین‌طور... همه به‌خاطر یک ژست انقلابی که ما می‌خواهیم آمریکا را تحقیر کنیم درحالی‌که ملت ما زیر فشارهای معیشتی در حال تحقیر شدن است.»