نماینده ویژه آمریکا در امور ایران برای ارائه توضیحات درباره مذاکرات احیای برجام در نشستی محرمانه با اعضای کنگره این کشور شرکت می‌کند.

به گزارش ایلنا، پایگاه پولتیکو گزارش داد «رابرت مالی» قرار است در تاریخ ۱۴ سپتامبر در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا حاضر شود. پولتیکو همچنین نوشت که ممکن است تا زمان برگزاری نشست مالی با کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان تغییرات مهمی در مذاکرات با ایران روی دهد. چرا که طی هفته گذشته، به نظر می‌رسید که مذاکره‌کنندگان در حال پیشرفت به سمت احیای برجام هستند.