رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از تقدیم طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به هیات رئیسه خبر داد. محمدرضا رضایی کوچی در گفت‌وگو با ایلنا، تصریح کرد: طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی روز چهارشنبه از کمیسیون عمران تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است و بعد از تعطیلات تابستانه مجلس اعلام وصول خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و همینطور کمیسیون عمران با این طرح موافق هستند و امیدواریم که این تفکیک انجام شود.