نعیم رضا نظامی چهارمحالی، وکیل مدافع سپیده رشنو گفت: جلسه اول رسیدگی به اتهامات موکلم برگزار شد و قرار بازداشت موقت او فک و تبدیل به قرار وثیقه شد.

29 مرداد سال جاری حجت‌الاسلام افشاری، رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران با اشاره به برگزاری جلسه تفهیم اتهام سپیده رشنو، گفته بود: متهم از مفاد پرونده، اتهامات و ادله انتسابی که دایر بر اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با افراد خارج‌نشین و فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و تشویق مردم به فساد و فحشا بود، آگاه شد تا جهت دفاع از خود در جلسه رسیدگی آمادگی لازم را کسب کند.