به گزارش ایسنا، ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: متاسفانه امروزه در جهان حقوق بشری که کشورهای غربی از آن دم میزنند، حقوقی است که صرفا منافع آنها را تامین می کند و کشورهای غربی فقط اتباع خود را بشر تلقی می کنند و برای سایر اتباع کشورها بخصوص کشورهای اسلامی حقی قایل نیستند و ما شاهد فجایع زیادی توسط انها در کشورهای اسلامی هستیم.

ذبیح الله خداییان، افزود: ما باید با همگرایی که بین آمبودزمان های اسلامی ایجاد می کنیم، با نقض حقوق بشر کشورهای غربی که ادعای حقوق بشری دارند مبارزه کنیم؛ لذا همکاری دو کشور ایران و ترکیه در این زمینه می تواند همکاری سایر کشورهای اسلامی را فراهم کند.