معاون اجرایی رئیس‌جمهور در نشست خبری خود در پاسخ به انتقادات درباره سفرهای استانی دولت، گفت: آن‌هایی که به اجرای مصوبات سفر‌های استانی نقد دارند، باید بگویند کدام یک از مصوبات اجرا نشده است؛ سفر‌های استانی با یک نگاه کاملا کارشناسی انجام می‌شود و برای اجرا و برای مردم است. صولت مرتضوی، با اشاره به اجرای پروژه‌های درمانی و آب‌رسانی در سفرهای استانی رئیس جمهور، افزود: وقتی می‌گوییم مشکل آب‌گرفتگی خیابان‌های اهواز را حل کردیم، این وضوح قابل مشاهده است و مردم نتیجه آن را دیده‌اند. وی تاکید کرد: کارآمدی، پرکاری، روحیه انقلابی و فساد ستیزی و صادق‌الوعد بودن از ویژگی‌های دولت است.