کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه در ملاقات با لویتین، دستیار رییس جمهور روسیه زمینه‌های مختلف در حوزه حمل و نقل ریلی، جاده‌ای و دریایی بین دو کشور را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش ایسنا، جلالی در این دیدار ضمن اشاره به اهتمام جدی رهبران دو کشور به توسعه کریدور شمال - جنوب از جمله برقی سازی راه آهن گرمسار - اینچه برون و مشارکت روسیه در ساخت راه آهن رشت - آستارا در چارچوب این راهگذر بین المللی بر اجرای هرچه سریعتر توافقات در این چارچوب تاکید کرد.