رئیس جمهور مدیریت آب و خاک را در بخش کشاورزی مهم دانست و گفت: مشکلات کشاورزی با سخنرانی و بخشنامه حل نمی‌شود، بلکه باید ساز و کار ایجاد کشاورزی فناورانه مهیا شود. به گزارش ایسنا، ابراهیم رئیسی در حاشیه بازدید از نمایشگاه مجموعه شرکت‌های دانش بنیان «پیشران»، افزود: ضروری است دانش آب‌رسانی زیرسطحی بومی‌سازی و قابل عرضه برای همه کشاورزان کشور باشد و دولت نیز در این زمینه خود را موظف به حمایت از اقدامات فناوری‌پایه و علم‌پایه می‌داند.