عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در توئیتی در واکنش به گزارش دیروز کیهان درباره احتمال توافق برجام نوشت: «آخرالزمان سیاست. سلام نواصول‌گرایان به برجام. برای متوجه شدن مدیر مسئول کیهان، پس از آن مصاحبه تند علیه برجام، فقط چند روز کافی بود تا او نیز به برجام سلام دهد.»