رئیس جمهور در سفر به کرمان تاکید کرد: از محرومیت‌ها بی‌خبر نیستیم و هیچ ماموریتی جز اجرای عدالت در دولت نداریم و همه فعالیت ها با همین محوریت انجام می شود.

به گزارش ایرنا، ابراهیم رئیسی افزود: در بودجه ۱۴۰۱ نیز محور را در تقسیم ظرفیت‌های کشور با محوریت عدالت گذاشتیم و تصمیم‌گیری‌ها مستند به آمایش سرزمینی بود تا هرجا محرومیت بیشتر است، بیشتر توجه شود.

رئیس جمهور در ادامه در واکنش به مطالبات مردم شرق استان برای استان شدن گفت: من این درخواست‌ها و پلاکاردهای شما را دیدم؛ اما استان شدن شاخص هایی دارد که باید بررسی شود.

رئیسی تصریح کرد: خدمات‌رسانی ادارات بویژه در بخش بهزیستی برای معلولان برجامانده از زلزله و نیز بخش کشاورزی باید ارتقا یابد.

دیدار از کرمان دومین سفر ابراهیم رئیسی به این استان و سی و یکمین سفر استانی دولت بود.