نمایندگان، ولی فقیه و ائمه جمعه سراسر کشور طی نامه‌ای با تشکر از مقام معظم رهبری، به هشدارها، تحذیرها و توقعات رهبری از ائمه جماعات اشاره کردند و افزودند: یادآوری مجدد بخشی از آن‌ها نشان می‌دهد هنوز با کسب رضایت جنابعالی فاصله داریم. در این نامه آمده است: بر خود فرض می‌دانیم؛ نه در قول، بلکه در فعل، ضمن بررسی و مداقه آسیب‌شناسانه، اتخاذ تدابیر لازم در ارتباط با تذکرات و منویات امام مسلمین را در دستور کار تشکیلاتی و جمعی قرار دهیم.