مذاکره‌کننده ارشد ایران در توئیتی نوشت: «ما ایده‌های پیشنهادی شکلی و محتوایی خود را به منظور هموار ساختن مسیر برای جمع‌بندی سریع مذاکرات وین که با هدف اصلاح یک شرایط پیچیده خسارت‌بار ناشی از خروج یکجانبه و غیرقانونی آمریکا آغار شده، به طرف‌های مقابل ارائه دادیم. علی باقری‌کنی، افزود: «ما به صورت نزدیک با شرکای برجامی خود، به ویژه هماهنگ‌کننده، به منظور ارائه فرصتی دیگر به آمریکا برای نشان دادن حسن نیت و مسئولیت‌پذیری خود کار می‌کنیم. ایران آماده جمع‌بندی مذاکرات در مدت زمان کوتاهی است؛ اگر طرف مقابل نیز آماده اقدام مشابه باشد.»