سخنگوی دولت در همایش مدیران کل روابط عمومی و اطلاع رسانی گفت: این دولت رکورد شکنی کرد و در طی یکسال روی کار آمدنش به کل کشور تقریبا سفر کرده است و در سفرهای استانی رکورد شکنی کرد. به گزارش ایلنا، علی بهادری جهرمی افزود: بعداز ۱۰ سال رشد اقتصادی ما که صفر بود امروز به ۳/۵ الی ۵ درصد رسیده است. لازم است تلخی برخی از مشکلات باعث از بین  رفتن شیرینی دستاوردها نشود. وی افزود: باید یک مسابقه خوب برای انتشار خبرهای خوب داشته باشیم تا دستاوردهای خوب خودمان ببنیم‌. یعنی اگر نفتکش و کشتی و ماهواره می‌سازیم اطلاع داده شود.