ایران یکی از محورهای مهم دیدار امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی در کاخ الیزه خواهد بود.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، از نظر مکرون عربستان سعودی می‌تواند به حصول توافق صلح با ایران در سطح منطقه‌ای کمکی حیاتی کند.