نایب رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی کمترین اطلاعات را از روند مذاکرات دارد و در جریان نیست که چه اقداماتی در روند مذاکرات صورت گرفته است؟

به گزارش ایسنا، محمدحسن آصفری تاکید کرد:  این قابل قبول نیست. ما این گلایه را از تیم مذاکره کننده داشته و انتظار داریم که مجلس را در جریان روند مذاکرات قرار دهند.

به گفته وی،‌ اینکه گفته می‌شود سپاه مانع به نتیجه نرسیدن مذاکرات است، یک دروغ است. دروغی است که از سوی طرف آمریکایی مطرح می‌شود.