نمایندگان مجلس شورای اسلامی سه عضو حقوقدان شورای نگهبان را انتخاب کردند.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی روز گذشته مجلس، انتخاب سه نفر به عنوان حقوقدان شورای نگهبان از بین شش حقوقدان معرفی شده از سوی محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در دستور کار مجلس قرار گرفت.

بعد از اتمام ارائه برنامه‌های ۶ کاندیدای عضویت در شورای نگهبان، سیامک ره پیک با ۱۱۶ رای، عباسعلی کدخدایی با ۱۸۲ رای و خیرالله پروین با ۱۴۹ رای از مجموع ۲۵۴ رای به عنوان سه حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شدند.