عضو هیات مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن با تاکید بر لزوم حفظ حاکمیت کشورش، از نزدیک شدن روابط کشورهای عربی خلیج فارس با ایران استقبال کرد. به گزارش ایسنا از المسیره، عبدالملک العجری همچنین خطاب به کشورهای متجاوز گفت که به کارهای بیهوده در یمن و به کار گرفتن «لولو خورخوره ایران» به عنوان دست‌آویزی برای ویرانی و نقض حاکمیت کشور یمن و همچنین دخالت در امور این کشور پایان دهید. این مقام یمنی خواستار تعامل با یمن به عنوان یک کشور مستقل شد و گفت که این مسئله برای امنیت و ثبات کشورهای همجوار و منطقه اساسی است.