عبدالرضا داوری، مشاور سابق احمدی‌نژاد در واکنش به صحبت‌های همسر رئیس‌جمهور در مورد حجاب نوشت: «خانم جمیله علم‌الهدی، همسر رئیس جمهور می‌گوید در کشورهای اسلامی حجاب مسئله اول سیاسی بوده و بعد مدعی می‌شود که استعمارگران برای مقابله با موفقیت‌های دولت سیزدهم بدحجابی را بیشتر رواج می‌دهند. با این سخنان می توان فهمید که منشا سخت‌گیری‌های اخیر در حوزه اجتماعی خود دولت است.»