در نخستین جلسه دوره جدید شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان، از احزاب نزدیک به جریان اصلاحات، رئیس شورای مرکزی و دبیرکل جدید این حزب انتخاب شدند. به گزارش ایلنا، در این جلسه،‌ مجید فراهانی برای دو سال به عنوان رئیس شورای مرکزی حزب و سید شهاب‌الدین طباطبایی، به عنوان دبیرکل حزب برای دوره جدید انتخاب شدند.