وزیر امور خارجه با اشاره به گفتگوی تلفنی با جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در صفحه اینستاگرام خود نوشت: معتقدیم راه حل تکراری نتیجه تکراری را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش ایرنا، حسین امیرعبداللهیان تاکید کرد: «هم از آقای بورل و آقای مورا به دلیل تلاش‌های مثبت و بی وقفه‌اشان تشکر کردم و به تبیین دلایل اختلافات و راه حل آن پرداختم. به آقای مورا صراحتا گفتم آمریکا باید زیاده‌خواهی و تردید را کنار بگذارد.  وی در ادامه افزود: به آقای بورل گفتم آمریکایی‌ها با اهرم فشار به نتیجه نخواهند رسید. واقع بینی مبتنی بر تحلیل درست نیاز امروز حکام آمریکا برای رسیدن به توافقی پایدار است.