فرمانده نیروی دریایی عمان با محمد رضا آشتیانی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشورمان در تهران، دیدار و گفت‌وگو کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آشتیانی در این دیدار گفت: عمان کشور دوست ایران در منطقه محسوب می‌شود و در میان همسایگان ما از جایگاه ویژه‌ای درسیاست خارجی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. وزیر دفاع با بیان اینکه حضور گسترده نظامی کشور‌های مختلف در منطقه، شرایط امنیتی منطقه را پیچیده‌تر کرده است؛ تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارد حضور نیرو‌های بیگانه کمکی به امنیت منطقه نخواهد کرد و معتقدیم و بار‌ها تأکید کردیم، امنیت منطقه با همکاری  تمامی کشور‌های منطقه تأمین می‌شود.   وی افزود: معتقدیم باز شدن پای رژیم اشغالگر قدس به منطقه نتیجه‌ای جز ناامنی به دنبال نخواهد داشت و این رژیم سعی دارد با  ایجاد تفرقه میان کشور‌های اسلامی برای خود مشروعیت سازی کند.