رئیس مجلس شورای اسلامی در راس هیات پارلمانی به ازبکستان سفر کرد.

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به دعوت رئیس مجلس ازبکستان به تاشکند سفر کرده است.

قالیباف در بدو ورود مورد استقبال رسمی نورالدین جان اسماعیل اف رئیس مجلس ازبکستان قرار گرفت.

در این سفر غلامرضا نوری قزلجه رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ازبکستان، احد آزادی خواه نماینده ملایر، غنی نظری نناینده خلخال و پروین صالحی نماینده مبارکه، رئیس مجلس شورای اسلامی را همراهی می کنند.

استفاده از دیپلماسی پارلمانی برای توسعه روابط اقتصادی با ازبکستان و کشورهای آسیای میانه از مهمترین اهداف سفر رئیس مجلس به ازبکستان است.