سیدنظام الدین موسوی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، از معرفی شش حقوقدان به مجلس شورای اسلامی برای انتخاب 3 حقوقدان عضو شورای نگهبان خبر داد. به گفته وی علی احمدی‌فر، سیامک ره‌پیک، خیرالله پروین، عباسعلی کدخدایی، عبدالحمید مرتضوی بریجانی و فضل‌الله موسوی، شش حقوقدان پیشنهادی رئیس دستگاه قضا به مجلس هستند.