تمرین دریایی اقتدار ارتش جمهوری اسلامی ایران با ارسال پیام صلح و دوستی از صبح جمعه در آب‌های دریای خزر آغاز شد.

به گزارش ایلنا، جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه این تمرینات هر ساله در نیروی دریایی ارتش برگزار می‌شود، گفت: تمرین دریایی امنیت پایدار ۱۴۰۱، در سه سطح آبی، خاکی و هوایی به منظور سنجش عملکرد سامانه‌ها، ارزیابی کارکنان و انتقال تجربه از نسل قدیم به جدید برگزار می‌شود.

دریادار حمزه علی کاویانی، دریای خزر را دریای صلح و دوستی بین کشورهای همسایه دانست و گفت: به احدی اجازه نخواهیم داد تا نظم و امنیت این دریا را برهم بزند.