معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: صهیونیست‌ها ،حتی خواب حمله به ایران را نمی توانند ببینند.  به گزارش ایرنا، علی باقری در گفت‌وگویی، در پاسخ به سوالی در ارتباط با برخی تهدیدات مقامات اسرائیل علیه ایران گفت: آنها اگر یک موقع هم خواب حمله به ایران را ببینند ، یقین بدانند که از آن خواب بیدار نخواهند شد .