منصور حقیقت‌پور، فعال سیاسی اصولگرا به ایلنا گفت: ما چه توافق بکنیم چه نکنیم، تضاد بین ما و اسرائیل جاری خواهد بود. قطعا با آنها مشکل داشته و خواهیم داشت. اگر روزی احساس کنیم با اسرائیل مشکل نداریم روز افول جمهوری اسلامی است. پس ما باید آماده یک تقابل همه جانبه نرم، نیمه سخت و سخت با اسرائیل باشیم. وی با بیان اینکه باید کینه‌هایی که در دل مردم علیه اسرائیل است را باز کنیم، تصریح کرد: رهبر انقلاب، تاریخی را برای سقوط اسرائیل اعلام کرده و باید تلاش کنیم تا آن تاریخ این کار تحقق پیدا کند.