تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به  رئیس‌جمهور، خواستار بازپس‌گیری شکایات‌های دولتی از اصحاب رسانه شدند.

به گزارش ایسنا، در متن تذکر کتبی نمایندگان مجلس آمده است: باتوجه به مصاحبه دادستان تهران مبنی بر افزایش ۵۰ درصدی شکایت از اصحاب رسانه در سه ماه اخیر دستور فرمایید باتوجه به نقش رسانه ها و ضرورت بیان مشکلات و مسائل از سوی آنها، در خصوص بازپس‌گیری شکایات اقدام لازم بعمل آید و رویه اخیر در شکایت از رسانه ها به یک سنت تبدیل نشود، به نظر می‌رسد ادامه دادن این روند منجر به کاهش سرمایه اجتماعی دولت در بین رسانه ها خواهد شد.