دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه می‌گوید که پرونده آقای حمید نوری در سوئد مصادق یک پرونده سیاسی است و دادگاه  اسدالله اسدی نیز با تحقیر وی برگزار شده است.

به گزارش ایسنا، کاظم غریب آبادی درباره آخرین وضعیت حمید نوری در زندان‌های سوئد، گفت: آقای نوری بدون هیچ کیفرخواستی و طبق ادعاهای واهی در فرودگاه سوئد بازداشت شد و حدود ۶ ماه گذشت تا دادستان سوئد برای ایشان کیفرخواستی ساختگی صادر کرد؛ او حدود یک سال و نیم هیچ ارتباطی با خانواده نداشت و در بدترین شرایط،  مدت‌ها در سلول انفرادی نگهداری شد و از دسترسی به پزشک محرومش کردند.

 وی تاکید کرد: ما پرونده آقای نوری را پرونده‌ای سیاسی می‌بینیم نه یک پرونده حقوقی و قضایی. این پرونده سیر دادرسی عادلانه را هم طی نکرده؛ ایشان امروز تماسی با خانواده داشت و گفت هنوز در سلول انفرادی است. در اثر شکنجه در زندان هم به شنوایی و هم به بینایی وی  آسیب وارد شده؛ این در حالی است که ما از سوئد سه زندانی در ایران داریم اما مثل آنها غیر انسانی رفتار نمی کنیم چون در نظام قضایی ما که مبتنی بر نظام اسلامی است، چنین رفتارهایی مورد قبول نیست. ما فشار به اتباع کشورها وارد نمی‌کنیم، بلکه دولت آن کشور باید پاسخگوی ما باشد. افکار عمومی باید بدانند که غربی‌ها اعتقادی به حقوق بشر ندارند.

غریب آبادی بازداشت اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی را نمونه دیگر ظلم آمریکا و غرب به اتباع ایرانی را برشمرد و افزود: ۱۱۰ روزی که ایشان در آلمان بازداشت بود، بخش قابل توجهی از آن را در بانکر نگهداری می‌شد و از تمامی امکانات محروم بود و مورد بازرسی‌های تحقیرآمیز قرار می‌گرفت و حتی قرآن و جانماز در حالی که سفارت برای ایشان فرستاده بود، در اختیارش قرار نمی‌دادند. در حالی که آلمان با وجود نقض حقوق بشر در موضوعات حقوق بشری علیه ایران همیشه مدعی است!

دبیر ستاد حقوق بشر در بخش دیگری از سخنانش درباره بازداشت ایرانیان خارج از کشور، گفت: نزدیک ۴هزار نفر از ایرانیان خارج از کشور در زندان‌های مختلف هستند. حدود ۵۰ درصد این زندانیان در ترکیه و ۵۰ درصد در کشورهای دیگر هستند. بعضا زندانیان ایرانی نیاز به اخذ وکیل دارند، ولی شاید از نظر مالی نتوانند دسترسی به وکیل داشته باشند. ما باید به هموطنان خارج از کشور کمک و نگاه ویژه تری داشته باشیم که با کمک مجلس و سازمان بودجه به دنبال تحقق این امر هستیم. سرکنسولگری ها و سفارتخانه‌های ما مرتبا در حال سرکشی هستند و گزارش‌ها به ما واصل می‌شود، تا جایی که بتوانند نیازهای ایرانیان خارج از کشور را برآورده می‌کنند.