رئیس سازمان انرژی اتمی در سفر به بوشهر، از نزدیک در جریان روند اجرایی و پیشرفت ساخت واحد‌های ۲ و۳ نیروگاه اتمی بوشهر قرار گرفت و تاکید کرد: روند اجرای واحد‌های جدید متفاوت از گذشته خواهد بود.

به گزارش ایلنا، محمد اسلامی تاکید کرد: امیدواریم در این سفر بتوانیم مقدماتی برای سرعت بخشی در روند اجرای ساخت نیروگاه‌های دوم و سوم فراهم کنیم.