رئیس دستگاه دیپلماسی با تاکید بر اینکه روابط سیاسی ایران و هند در بهترین سطح است و این یعنی اراده رهبران سیاسی بستر مناسبی برای توسعه روابط ایجاد کرده است، ابراز داشت: تجار ‌و بازرگانان در ایران به ظرفیت موجود در هند آگاهی کامل ‌دارند و تاکید می کنم بسترهای فراوان در این رابطه وجود دارد.

به گزارش ایلنا، حسین امیرعبداللهیان در نشست «گام های امیدبخش فرصت‌های توسعه تجارت میان ایران و هند» با حضور اعضای اتاق بازرگانی حیدرآباد هند گفت: امروز اقتصاد دو کشور یک فرصت را در مقابل ما قرار داده است.

وی با بیان اینکه تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه آمریکا پایان خواهد یافت و دوامی نخواهد داشت، اظهار داشت: ما با ایستادگی و هوشمندی این تحریم‌ها را در گام اول کم اثر کردیم، طوری که در هر حوزه که بیشترین تحریم شامل حال ما شد، بیشترین پیشرفت را به دست آوردیم.