یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: بند تسبیحی که باید جریان‌های سیاسی را با هم بنشاند، پاره شده است و کمتر کسی وارد این عرصه می‌شود که بخواهد حرف دیگری را بفهمد. به اعتقاد من آقای خاتمی می‌تواند حلقه وصل این موضوع باشد.

اشرف بروجردی در گفت‌وگو با ایلنا تصریح کرد: شاید جامعه در آینده به جایی برسد که افراد از جریان‌های مختلف که دارای ابزار قدرت هستند، حداقل برای حفظ قدرت خودشان شروع به تعامل کنند. امیدوارم آن زمان هم مردم همراهی کنند. متاسفانه با این رویه‌ای که در پیش گرفته‌ایم اولا مردم آسیب دیده و دوما مردم از مسئولان فاصله می‌گیرند. مردم منتقد هستند اما برخی مسئولان با مردم حرف نزده و حرف خودشان را می‌زنند.

وی تصریح کرد: کسانی هستند که وقتی به قدرت می‌رسند معتقدند تنها خودشان درست فکر می‌کنند و کسی نباید مخالف آن‌ها نظری بدهد. این دردی است که امروز جامعه تحمل می‌کند.بنظرم آن‌هایی که اساس گفت‌وگو را پایه‌گذاری کردند، روحیه، منش و رفتارشان بر همین پایه شکل گرفته است و می‌توانند این موضوع را رهبری کند. فردی مثل آقای خاتمی به راحتی نقد را می‌پذیرد، به تعامل کمک می‌کند و در عین حال به اینکه افراد با یکدیگر تخاصم نداشته باشند هم کمک خواهد کرد.