سخنگوی قوه قضاییه در آخرین نشست خبری خود درباره پرونده چهار دولتمرد سابق توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی، درباره اینکه پاسخ دادستانی به درخواست  آزادی مشروط محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران چیست؟ گفت: نجفی در سال ۹۸ به اتهام قتل عمدی و نگهداری اسلحه غیرمجاز بر اساس شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان به ۶ سال و نیم حبس محکوم شد و تاریخ پایان حبس ایشان ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ است. یک درخواست برای پابند الکترونیک  و یک درخواست نسبت به ازادی مشروط ایشان داده که مرجع صاحب تصمیم نسبت به آزادی مشروط  و پابند الکترونیک موافقت نکرده و در حال گذراندن ایام حبس است.

وی درباره آخرین وضعیت حسین فریدون گفت: آقای فریدون ایام حبسش خاتمه نیافته و خبر مربوط به پایان حبسش را تکذیب می‌کنیم.  چند روز در مرخصی بود که  مرتکب غیبت شده و قطعا اگر از غیبت نیاید از وثیقه ای که گذاشته استفاده می شود و  اینکه آزاد شده است را  رد می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه لحظاتی بعد گفت: الان اطلاع دادند که آقای فریدون دیشب به زندان بازگشته است.

ستایشی در خصوص پرونده بقایی گفت: بقایی با نظریه کمیسیون پزشکی قانونی به علت بیماری باید خارج از زندان باشد و بر اساس تصمیم قضائی و مطابق قانون در مورد این فرد تصمیمی گرفته شده که موقت است  و خبر آزادی وی هم تکذیب می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده مشایی نیز گفت:  اسفندیار رحیم مشایی از تاریخ ۱۳ آذرماه ۹۸  به دلیل فوت والده از زندان مرخصی گرفته است. این فرد ادعای بیماری داشت  و دوبار به  کمیسیون پزشکی مراجعه کرده و گفته توان کیفر حبس را ندارد ولی کمیسیون پزشکی  تحمل توان این فرد جهت کیفر را تأیید کرده است و او باید به زندان برگردد.