فعال سیاسی اصلاح‌طلب عنوان کرد نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر و مطلوب امام ، نظامی متکی به انتخابات و رای آزاد مردم است. مجید انصاری در گفتگو با خبرآنلاین، گفت: امام مقابل هر آنچه رنگ و بوی این را داشت که مردم را کنار بگذارد، انتخابات را کمرنگ کند و یا در انتخابات از موضع قیم‌مابی با مردم برخورد کند، می ایستاد. به یاد دارم در یکی از انتخابات مجلس، جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین قم تلاش داشتند برای سراسر کشور فهرست انتخاباتی ارائه کنند که حضرت امام با این موضوع برخورد کردند و فرمودند شما روحانیت تهران هستید پس فقط برای این شهر می‌توانید لیست ارائه کنید و مگر در سایر استان‌ها گروه‌های سیاسی نیستند که می‌خواهید برای آنها تکلیف مشخص کنید؟ همچنین به جامعه مدرسین قم گفتند که شما در آن شهر هستید پس حق ندارید در سایر شهرها لیستی بدهید.