وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که وزیر امور خارجه این کشور در گفت‌وگویی با همتای سعودی‌اش درباره مسائل مختلف دوجانبه و منطقه‌ای از جمله نقش ایران در منطقه گفت‌وگو کرده‌اند.به گزارش ایسنا در این بیانیه آمده است:  آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه با فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی درباره آنچه چالش‌های ناشی از برنامه هسته‌ای ایران و رفتار ثبات‌زدایش در منطقه عنوان شده و فرصت‌ها برای همکاری بیشتر در زمینه مسائل منطقه‌ای گفت‌وگو کردند.