عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: لازم است سه چهار وزیر، یک معاون و چند استاندار تغییر کنند، چون حدود یک سال زمان برای نشان دادن عملکرد کافی بوده است.

احمد امیرآبادی در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به اینکه این هیأت از نمایندگان خواسته برای استیضاح صبر کنند شاید رئیس‌جمهور بخواهد خودش کابینه را ترمیم کند، افزود: نمایندگان، روی عملکرد وزیر ارتباطات حرف دارند گرچه این دولت با دولت قبلی قابل مقایسه نیست ولی انتظار ما هم بیشتر است.

این نماینده مجلس عنوان کرد: اینکه نمایندگان مجلس احساس تکلیف کردند که کمک کنند و یک دولت انقلابی روی کار بیاید و مجلس و دولت برای حل مشکلات هماهنگ شوند، خوب است؛ ولی اگر سبب شود بحث نظارتی نمایندگان زیر سوال برود خوب نیست. قبول ندارم که نمایندگان با دولت تعارف دارند.

امیرآبادی همچنین درباره عملکرد دوساله نمایندگان یازدهمین دوره مجلس گفت: گاهی یک وزیر یا نماینده که هر کدام اهل شهر و استانی هستند، تمایل دارند برای همان شهر و استان هم کاری انجام دهند و برای دوره بعد هم رأی بگیرند؛ وقتی این نگاه حاکم باشد در نظام بودجه‌ریزی با تحول مواجه نخواهیم شد.

او با انتقاد از برخی خصوصی‌سازی‌های غلط عنوان کرد: در بحث خصوصی‌سازی‌، به عنوان مثال یک واحد پتروشیمی را از وزارت نفت که متخصص همان مسئله است می‌گیرند و به یک وزارتخانه غیر مرتبط می‌دهند؛ تا روند حاکم این چنین باشد، تأمین ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال تملیکی دولت، محقق نمی‌شود.عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به موضوع اصلاح سیاست ارز دولتی، گفت: در قانون حذف ارز ترجیحی، اختیاراتی را به دولت داده‌ایم ولی در نهایت نمایندگان مسئولیت این مصوبه را باید بپذیرند. این‌طور نیست که اگر وزیری در اجرای قانون عملکرد خوبی نداشته باشد و حقوق مردم ضایع شود، نمایندگان ساکت بنشینند بلکه وارد میدان می‌شوند.

امیرآبادی همچنین با اشاره به حقوق نمایندگان مجلس تاکید کرد: حقوق نمایندگان مجلس در حال حاضر ۱۸ میلیون تومان است ولی آنچه به عنوان دفتر و نیروها دریافت می‌کنند جزء حقوق محسوب نمی‌شود چون باید عین همان را هزینه کنند. برخی نمایندگان از این محل صرفه‌جویی کرده و کارت‌های کمک معیشتی به برخی مراجعان می‌دهند.

او به عملکرد زاکانی در مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد و گفت: آقای زاکانی کارهایی را در مرکز پژوهش‌ها شروع و سپس رها کرد و رهاشدگی آثار زیان باری برای مرکز پژوهش‌ها به دنبال داشت، مثل افزایش نیروها و تغییر ساختار بدون تصویب هیأت امنا. من خود یک بار به تغییرات بدون تصویب اعتراض کردم. امروز نیز آقای نگاهداری هنوز نتوانسته است که این وضعیت به وجود آمده را اصلاح کند.