وزیر دولت خاتمی معتقد است شکاف اردوگاه اصولگرایان فراتر از انتخاب رئیس مجلس است. علی صوفی در گفتگو با خبرآنلاین درباره اختلاف در بین اصولگرایان درانتخابات دور سوم هیات رئیسه مجلس یازدهم، گفت: این تشتت نشان داد که باوجود موفقیت اصولگرایان در قبضه نهادهای قدرت، کشمکش‌هایی درون اردوگاهی بر سر قدرت دارند و البته این کشمکش‌ها ادامه خواهد داشت.