استاندار تهران در واکنش به شایعه انتصابش در وزارت کشور گفت: ما سرباز هستیم و هر کجا که بزرگترها تصمیم بگیرند خدمت خواهیم کرد.

به گزارش فارس، محسن منصوری، استاندار تهران در پاسخ به شایعه انتصابش به عنوان معاونت سیاسی وزارت کشور اظهار داشت: درستی این شایعه را از شایعه‌سازان بپرسید.

استاندار تهران در ادامه از تأیید یا تکذیب کردن این شایعه خودداری کرد.