معاون هماهنگ کننده ارتش گفت که در روزهای اخیر چندین تحرک از سوی دزدان دریایی صورت گرفته که توسط نیروی دریایی ارتش خنثی شده است.

به گزارش مهر امیر دریادار سیاری افزود: از سال ۱۳۸۷ تاکنون نزدیک به پنج هزار کشتی تجاری و نفتکش با حضور فیزیکی نیروی دریایی ارتش در منطقه اسکورت و محافظت شده است. نیروی دریایی در مقابل دزدان دریایی ایستادگی کرده است تا کشتی‌ها به سلامت از منطقه عبور کنند.