نماینده تهران در مجلس خواستار «برخورد قاطعانه» دولت با یک تهدید شد.

مصطفی میرسلیم در توییتی نوشت: «برنده اصلی التهاب‌آفرینی، مفسدان و چپاولگران سال‌های اخیرند تا فرصت فرار از چنگال عدالت را بیابند. همان‌ها برای رد گم کردن به آشوب دامن می‌زنند تا اصلاح امور به تأخیر افتد و مردم خسارت بیشتری ببینند و مفسدان فراموش شوند.»